På større nasjonale renn skal klubbene sende sine søknader inn til sin krets, som igjen gjør en prioritering ved flere søkere innenfor samme krets og sender søknadene videre til NSSF. Teknisk komité innstiller hvilke arrangører som skal få arrangement, og til slutt vedtar forbundsstyret dette.

Alle rennsøknader skal legges inn via Sportsadmin av enten arrangementsansvarlig eller leder av klubben. Hvis klubben ønsker å gi flere personer tilgang som arrangementsansvarlig, kan lederen i klubben gjøre dette.

Frist for alle rennsøknader er 15.september hvert år. Øvrige tidsfrister for søknader til NM, HL eller Norges Cup.