Det ligger stort potensialet markedsmessig i startnummerreklame. Oftest er det startnummer i tillegg til arenareklame som er mest attraktivt for en samarbeidspartner.

Det er mange måter å selge inn startnummerreklame på.Se eksempel.

Først bør man starte å fylle inn samarbeidspartnerne som forbundet har rettigheter til, slik at man får oversikt over hva man som arrangør kan selge. I eksemplet har man valgt å selge nedre del av startnummeret til en gjennomgående sponsor. En sponsor for kvinner og en for herrer. Dernest har man solgt øvelsessponsorer på øverste del av startnummeret.

Husk også at det er mulig å selge lårnummer til begge lårene.

Samarbeidspartner bør ta kostnaden ved å trykke startnummer og lårnummer. NSSF benytter Profilhuset AS til å trykke alle sine startnumre og lårnummer til DNB Cup og Statkraft Junior Cup.