Arrangement Sted Fellesstart  Dato
Statkraft Young Star Holmenkollen gutter – jenter 18. mars 2010
Statkraft Young Star Trondheim gutter – jenter 21. mars 2009 
Statkraft Young Star 

Holmenkollen
Blinkfestivalen

avlyst
gutter – jenter
15. mars 2008 
29. juli 2008
Statkraft Young Star Holmenkollen gutter – jenter 10. mars 2007 
Young Star Holmenkollen gutter – jenter  25. mars 2006 
Ungdomsrenn Holmenkollen gutter – jenter  11. desember 2004
Ungdosmrenn Holmenkollen gutter – jenter 13. mars 2004