NSSF samarbeider med GTR-konsulent om streaming av arenalyd og liveresultater. GTR-konsulent er til stede på alle NM, HL og Norges Cup renn.

Det er fullt mulig å leie inn GTR-konsult til deres arrangement. Kontaktperson er Dagfinn Øksenholt – doksenholt@gmail.com

Mer om liveresultater