Det er utarbeidet en utdanningsstige for TDer. Målet er at alle som virker som TD i skiskytterrenn skal ha vært gjennom ett eller flere TD-kurs og at disse etter praksis blir autorisert.

TD I

Kurset er på seks timer og sammen med praksis over to år eller minimum tre renn gir dette rett til autorisasjon som TD I. TD I kvalifiserer til oppgaver på krets-/regionnivå. TD 1-kurs blir gjennomført regionalt eller innen kretsen.

TD II

Kurset er på 12 timer og sammen med 2 års praksis eller minst 3 renn gir dette rett til autorisasjon som TD II. TD II kvalifiserer til oppgaver innen NM, HL, LM  og NC. TD 2-kurs blir gjennomført sentralt av forbundet.
For de som vil videre, er det mulig å gå Internasjonalt dommerkurs/dommerprøve for å bli IR (International Referee).

Elektronisk undervisningsopplegg bestilles hos vegar.rolfsrud@skiskyting.no