Viktige frister/datoer

1. februar                 
Søknadsfrist fritak fra militærtjeneste

31. januar                 
NIFs idrettsregistrering

April – mai                
Årsmøte i lag og kretser 

1. mai                      
Ny sesong starter og ny lisens må løses

1. juni                       
Lag og kretser sernder rapportskjema til NSSF 

Mai/juni                        
NSSF Ting annen hvert år, vårmøte annen hvert år

Oktober                   
Søknadsperioden åpner for spillemidler 

Tidsfrister søknader om arrangement