NSSFs ting avholdes hvert andre år, og forrige ordinære ting foregikk i Stavanger 27.-29. mai 2016.

Protokollen fra Norges Skiskytterforbunds 19. ordinære ting

Offisiell deltakerliste NSSFs ting 2016

Presentasjoner fra forbundstinget 2016:

 

Protokoller fra ting

Referater fra ledermøtene i 2013 og 2015