Norges idrettsforbund har inngått en samarbeidsavtale med Right To Play og UFF hvor idrettslag gjennom “Idrettens tekstilinnsamling” får mulighet til å samle inn klær, sko og andre tekstiler til inntekt for sitt idrettslag, samt bidra til at jenter i utvalgte land i sør får utdannings- og idrettstilbud.

For hvert kilo tekstil som samles inn går én krone til idrettslaget. Et idrettslag som klarer å engasjere lokalmiljøet til å gi tekstiler jevnlig kan få mer enn 10.000 kroner pr. innsamlingscontainer i året. I tillegg får idrettslaget 2.000 kroner i honorar for å sette ut innsamlingscontainere på nye oppstillingsplasser. Innsamlingen krever minimalt med arbeid og oppfølging fra idrettslaget etter at en avtale om utplassering av innsamlingscontainer er i orden. 

Les mer og meld på din skiskytterklubb her

Skrevet av NSSF den 02. sep 2015