Anne Rustberggard Varden tiltrådde som ny Generalsekretær 1. januar.

Anne har lang og solid erfaring som toppleder fra ulike roller i næringslivet og kommer nå sist fra stillingen som Kommersiell Direktør i Stiftelsen Norges Varemesse, med ansvar for en arrangementsportefølje som i fjor stod for 250 millioner av virksomhetens omsetning.

Hun har gjennom sitt arbeidsvirke fremstått som en moderne leder med fokus på profesjonalisering og utvikling, og det var et bevisst valg fra styret å få inn ny kompetanse for å møte fremtidens utfordringer. Anne er en klar og tydelig leder med brennende engasjement, involvering og sterk gjennomføringsevne som Norges Skiskytterforbund vil ha stor nytte av i fremtiden. Hennes kvaliteter og profil vil utvilsomt passe inn i skiskytterforbundets arbeid for å fortsatt være en viktig samfunnsbygger innen bredde- og toppidrett, samt bidra til at Norge fortsatt skal være den ledende skiskytternasjon i verden.

Skrevet av NSSF den 22. jan 2019