Denne prosessen har resultert i at Per Arne Botnan og Morten Aa Djupvik nå skal fokusere enda mer mot den sportslige utviklingen i forbundet. De har vurdert de ulike arbeidsoppgavene og utfordringene opp imot deres erfaring, kunnskap og ferdigheter.

Resultatet av denne prosessen blir at:

  • Per Arne Botnan får lederansvaret for utviklings- og juniorlandslagene, herunder smøre- og helseteam mot disse lagene. Botnan får det sportslige oppfølgingsansvaret for den nye Team Statkraft modellen og ansvaret for utviklingsoppgavene på sport .
  • Morten Aa Djupvik får lederansvaret for elitelandslagene, herunder smøre- og helseteam. Dette innebærer det totale sportslige ansvaret for de to elitelagene.

Målsettingen med fordelingen av ansvarsområder har vært å optimalisere forholdene for samtlige landslag i tillegg til å utnytte erfaring, kunnskap og ferdigheter i administrasjonen på best mulig måte for NSSF.

Ansvarsfordelingen trer i kraft fra og med 21.04.2015

Skrevet av NSSF den 24. apr 2015