Tid: Torsdag 13. juni 2013 kl. 08.30 – 17.15

Sted: Ullevål Stadion, UBC

Seminaret er obligatorisk for leger og fysioterapeuter som vil bli autorisert som Idrettslege (NIMF) og som Idrettsfysioterapeut (FFI).

Kursavgift: Kr.1.500,-

Påmeldingsfrist: 1. juni 2013. Elektronisk påmelding

Målgrupper:

  • Leger som arbeider med idrettsmedisin/aktivitetsmedisin og som ønsker å bli autorisert som Idrettslege (NIMF). Kurset er godkjent av Den norske legeforening, med 11 poeng, valgfritt kurs til videre- og etterutdanning og spesialutdanning
  • Fysioterapeuter som ønsker å bli autorisert som Idrettsfysioterapeut FFI (vedtatt krav om gjennomført antidopingkurs for godkjennelse som idrettsfysioterapeut)
  • Andre leger, fysioterapeuter, trenere og støttepersonell som er tilknyttet landslag eller idrettslag som ønsker opplæring i antidopingarbeid

Mer informasjon 

 

Skrevet av NSSF den 21. mai 2013