Agenda for konferansen:

Program fredag 1.november
Kl.18.00 Velkommen v/ President Tore Bøygard
Kl.18.05 Snølagring fra april-oktober – erfaringer v/ Erik Østli
Kl.18.45 Reglement v/ Jarle Tvinnereim
Kl.19.00 TV-sendte renn v/ Ola Fagerheim NRK
Kl.19.45 Pause m/ forfriskninger
Kl.20.00 MegaLink – erfaringer og utvikling v/ Arne Roaldsøy
Kl.20.45 Oppsummering av dagen v/ President Tore Bøygard
Kl.21.00 Middag 

Program lørdag 2. november for arrangørene:
Kl.07.00 Frokost
Kl.08.00 Online betalingsløsning v/ Christian Brosø IKT Forvaltning
Kl.09.15 Emit v/ Bjarte Dyngjeland
Kl.10.00 TDens rolle v/ John Olav Lund
Kl.10.45 Pause m/ forfriskninger
Kl.10:50 Skiskyting i media v/ Astrid Lødemel
Kl.11.30 Lunsj
Kl.12.15 Arrangørhåndboka v/ Vegar Rolfsrud
Kl.12.45 Case og planlegging arrangør og TD
Kl.15.00 Avslutning og oppsummering v/ President Tore Bøygard

Program lørdag 2. november for TDene, Jarle Tvinnereim styrer denne sekvensen:
Kl.07.00 Frokost
Kl.08.00 Gjennomgang av caser og bruk av reglement v/ Jarle Tvinnereim
Kl.10.00 Pause m/ forfriskninger
Kl.10.15 Sertifisering av anlegg v/ Stein Funderud
Kl.11.00 Åpen halvtime for TDene til spørsmål/erfaringer
Kl.11.30 Lunsj
Kl.12.15 Arrangørhåndboka v/ Vegar Rolfsrud
Kl.12.45 Case og planlegging arrangør og TD
Kl.15.00 Avslutning og oppsummering v/ President Tore Bøygard

*Forbehold om endringer i programmet, tidsrammen til konferansen er slik som nevnt ovenfor.

Sted:
Rica Helsfyr Hotel, telefon: 23 06 78 78, hjemmeside: www.rica.no/helsfyr

Pris:
Overnatting hele kurset kr.1025,- inkl. helpensjon per person i dobbeltrom og kr. 1250,- inkl helpensjon for enkeltrom. Norges Skiskytterforbund sender ut faktura i etterkant av konferansen.

Pris øvrige: Dagpakke kr. 550,- pr. pers pr. dag og middag kr. 300 fredag kveld..

Påmelding innen 10. oktober gjøres her

Arrangører må dekke reise- og oppholdsutgifter selv. TD2ere får dekket reise og opphold i dobbeltrom. Skjema for reiseregning blir utlevert på konferansen.
Bilag sendes til Norges Skiskytterforbund v/ Vegar Rolfsrud, Sognsveien 73, 0840 OSLO innen 1. desember.

  

Skrevet av NSSF den 24. sep 2013