Astrid har en spennende bakgrunn både innen media, kommunikasjon og merkevarebygging gjennom sine tidligere arbeidsgivere TV2 og BAMA. Samtidig kjenner Astrid idretten og toppidretten meget godt gjennom sin egen aktive alpinkarriere, men også gjennom verv innen idretten. Denne kombinasjonen mener NSSF er ideell i forhold til Astrids inngang mot våre landslagsløpere, trenere og forbundet generelt som bindeledd inn mot media og kommersielle aktører.

Astrids sterke faglige kompetanse og erfaring vil også VM 2016 organisasjonen nyte godt av i den viktige fasen organisasjonen skal gjennom i 2013 og 2014 i form av profil- og merkevarebygging av arrangementet.

Astrid vil starte opp 1. august 2013, og være til stede under Blinkfestivalen.

Skrevet av NSSF den 29. mai 2013