Bama Young Star, Holmenkollen 21.mars 2019

Her er informasjon om BAMA Young Star (27.feb)

Det kan forekomme endringer og ny informasjon, så sjekk denne siden jevnlig før rennstart

Deltakere inntil 30 jenter og 30 gutter 15. – 16. år.

Uttatte løpere endelig.

 

Startliste gutter

Startliste jenter (korrigert onsdag 20.mars)

Innskytingsliste gutter

Innskytingsliste jenter (korrigert onsdag 20.mars)

Resultatliste jenter 

Resultatliste gutter

Reiseregning blir sendt ut innen tirsdag 26.mars

 

Presentasjon lagledermøte

Testing av ski: må skje i forkant av innlevering av ski. Det er et eget glidtestområdet oppe ved hopplassen. (Gå til opp til hoppkanten, så ligger området bak der. Spør funksjonærer i området. Har ikke mulighet til å legge inn kart her av området.)

Løypene blir saltet i forkant av WC konkurransen

Innlevering av ski: Skia skal leveres uten noe form for produkt under skia. Dvs at skia skal være klare til å bli preparert og at smørerne slipper å 

Kjøp av sportslunsj for foresatte/trenere og lagledere: Mellom kl 13-14 i lobbyrestauranten, Park Cafe, på Park Holmenkollen Hotell. 

På onsdag henter dere utstyret i biblioteket – en etasje over respesjonen – gå trappa opp til høyre for repespsjonen når dere kommer inn døra.
På torsdag henter dere utstyret ved Saga Hall. Hotellet vil skilte til Saga Hall. 

(merk at for de som er på vippen enten til å få gå eller være reserver, så har EQ måtte lagt inn ekstra poeng for å få riktig rekkefølge ift uttakskritere ved lik poengsum, derfor kan noen ha fått en endret poengsum).

Landsdelene tildeles en kvote beregnet slik:
1. Resultater for de 15 beste i HL 2017 klasse 15 år. Sammenlagt plassiffer normal og sprint. Ved likt plassiffer teller samlet slutt-tid.
2. Antall lisenser i klasse 14 og 15 år i sesongen 2016/17. Regionene får tildelt inntil 15 plasser beregnet etter prosentvis antall lisenser.
3. Alle regioner skal ha med minst 2 løpere både for gutter og jenter. Hvis ikke alle regioner har fått med totalt 2 løpere for hvert kjønn etter beregningen i pkt.1 og 2, skal de få tildelt plass på bekostning av tildelte lisensplasser (pkt 2).

Kriterier for kvalifisering:
Resultater i fastsatte arrangementer bestemt innen hver region. 15 og 16 åringene skal rangeres sammen. Ved likt plassiffer teller samlet sluttid i tellende konkurranser som begge løperne har deltatt i. Hvis to eller flere løpere har likt sammenlagt plassiffer og noen av disse har to like plassiffer der ett av disse skal strykes, skal det strykes plassiffer slik at flest mulig tellende renn der alle har deltatt teller i sammenlagt sluttid. Styremedlemmene i NSSF har ansvar for å kontakte kretsene for å bli enige om hvilke arrangementer som skal telle.

Regionskvoter:

Region Gutter Jenter
Øst 19 18
Sør 4

4

Vest 2 4
Midt 3 2
Nord 2

2

 

Region Øst: Telemark-Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Nord-Østerdal, Oslo/Akershus
Region Sør: Rogaland, Agder
Region Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane
Region Midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Region Nord: Nordland, Troms, Finnmark

Forfall: Hvis det blir forfall, kan en reserve settes inn fra samme region.

Uttak: Innen 5. mars 2018, med rangering av løpere fra hver region.

Skrevet av NSSF den 27. nov 2018