Arbeidstilsynet har laget noe tiltak som beskytter mot fluor-eksponering: 

  • Sørg for god ventilasjon og i tillegg et avtrekkssystem i hele skiens lengde for å fjerne forurensningene effektivt. Et slikt avsug er blitt utviklet ved STAMI og prinsippene brukes både i smørebilene til landslaget for skiskytterne og for skilandslaget. I tillegg til punktavsug som går over hele smøreprofilen er det eget avtrekk integrert i smørebenken.
  • Hvis det skal smøres med fluorprodukter og det ikke har tilgang til smørebod med tilpasset avtrekk og ventilasjon, bør smøringen foregå ute, i hvert fall om vær- og vindforhold tillater det. Uansett bør det alltid benyttes maske med tilpasset filter. Husk også at i lufta i smørebod eller smørerom uten god nok ventilasjon, kan det henge igjen fluordamp og finpartikler. Dermed kan en også ved påføring av festesmurning etterpå puste inn forurenset luft. Arbeidstilsynet anbefaler derfor god utlufting mellom påføring av fluorprodukter og pålegging av festesmurning. Tiden i smørerommet bør uansett gjøres så kort som mulig.
  • Smørejern som står og ryker etter påføring av fluorpulver, er en betydelig kilde til helseskadelig forurensning. Det er derfor viktig med rutiner for håndtering av smørejernet og tilpasset avtrekk (helst integrert i jernet), slik at røyken ikke kommer opp i pustesonen til den som smører.
  • Hvis det er usikkert om all forurensning fjernes med ventilasjonen, må skismørerne i tillegg benytte åndedrettsvern. Hvis det ikke skal brukes åndedrettsvern, må det gjøres målinger for å dokumentere at lufta er god nok i arbeidslokalet. Slike målinger kan en sportsforretning gjøre selv, med veiledning fra STAMI.
  • Er det flere som oppholder seg i lokalet der ski prepareres med fluorprodukter, må alle bruke åndedrettsvern. Åndedrettsvernet må brukes til all forurensning er fjernet ved hjelp av ventilasjon. Det beste er at smøring med fluorprodukter gjøres i et rom med tilpasset ventilasjon og punktavsug hvor kun de som smører skiene, oppholder seg.
  • De som preparerer ski med fluorprodukter, skal ha opplæring og informasjon om helserisiko, nødvendige rutiner og verneutstyr.

Les mer på arbeidstilsynet.no


Skrevet av NSSF den 03. feb 2017