Hvert år i perioden 2015 – 2019 plukker vi ut fire aktive klubber innenfor en definert region som alle får tildelt tre profesjonelle skiskyttergeværer. 

Årets region
I år er det klubber fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Østerdal Skiskytterkretser som kan søke om å få oppgradert våpenskapene sine med samme geværtype som Bjørndalen selv benytter. Søknadsfristen er 20. mai, og selve overrekkelsen vil finne sted i Trondheim i august. Det blir skiskytterkongen selv som står for den høytidelige overrekkelsen.

Intensjon
Fondets intensjon er å sørge for at klubbenes skiskyttertalenter kommer seg videre gjennom å sørge for at de har tilgang på profesjonelle geværer i en viktig utviklingsfase. Geværene er klubbenes eiendom og lånes ut til aktuelle utøvere i klubben for en definert periode.

De tre kommende regioner
Neste år tilfaller fondet utvalgte klubber i Skiskytterkretsene Oslo og Akershus, Hedmark og Oppland. Påfølgende år er det klubber i kretsene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland som er søkeberettiget. Fondet avsluttes i 2019 med fire vinnerklubber fra Nordland, Troms og Finnmark SSK.

Til orientering fant første utdeling fra fondet sted i fjor, hvor fire klubber hjemmehørende i Agder, Telemark, Vestfold eller Buskerud SSK fikk tildelt tre nye juniorgeværer hver.

Les mer om kriterier og påmelding her

Skrevet av NSSF den 12. apr 2016