Fire klubber fra regionen blir trekt ut og får oppgradert våpenskapene sine med tre gevær hver av samme type som Bjørndalen selv benytter. Merk at søknadsfristen er fredag 16. juni! 

 Selve overrekkelsen vil finne sted i slutten av august. Det blir skiskytterkongen selv som står for den høytidelige overrekkelsen.

 Intensjon

Fondets intensjon er å sørge for at klubbenes skiskyttertalenter kommer seg videre gjennom å sørge for at de har tilgang på profesjonelle geværer i en viktig utviklingsfase. Geværene er klubbenes eiendom og lånes ut til aktuelle utøvere i klubben for en definert periode.

SLIK KAN DU SØKE

 Regionsinndelingene

Hvert år i perioden 2015 – 2019 plukker vi ut fire aktive klubber innenfor en definert region som alle får tildelt tre profesjonelle skiskyttergevær.

● 2014 (utdelt 2015): Telemark, Vestfold og Buskerud

● 2015 (utdelt 2016): Sør-Trøndelag, Nord-Østerdal og Møre og Romsdal

● 2016 (utdeles 2017): Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene

● 2017 (utdeles 2018): Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland

● 2018 (utdeles 2019): Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

 

Skrevet av NSSF den 30. mai 2017