Påmeldingen til Skifestivalen Blink åpnet kl 10:00 12 mai. 10 minutt senere måtte arrangøren stenge påmeldingen. Da var det fullt! Det ble opprettet ventelister og flere hundre satte seg på disse.

Den siste uken har arrangøren gått flere runder med seg selv for å se på muligheter for å få inn de som hadde planlagt skiferien sin og ønsket å komme til Lysebotn og Sandnes.

Flere grep er nå tatt og det er nå 800 påmeldte til Lysebotn og over 1000 påmeldte til konkurransene i Sandnes.

Konkurransene vil starte noe tidligere på morgenen. I tillegg har man komprimert programmet for ungdommene ytterligere. Skiskytterne får en skyteskive ekstra. Rulleski leveransøren SWENOR har lovet opptil 50 par ekstra rulleski. I sum medfører disse tiltakene at alle som har satt seg på venteliste i aldersbeste klasser nå har fått bekreftet plass til Blink.

Alle seniorene som har satt seg på ventelista har også fått bekreftet plass. Eneste unntaket er klasse senior menn i Lysebotn Opp. Her er det så langt 150 som ønsker å delta. Arrangøren ønsker å avvente situasjonen her da noen av eliteløperne samt utenlanske løpere ikke har meldt seg på ennå.

De som evt ikke får plass i eliteklassen vil få tilbud å delta i klasse mosjon som går i klassisk stilart. De starter sammen med junior menn tidligere på dagen. Arrangøren vil bruke FIS punkter og skiskytterranking i vurdeingen om hvem som får plass i Elitefeltet.

Økningen i antall løpere skal ikke gå ut over løpernes sikkerhet. Det skal også være sportslig gode forhold for alle løperne.

Les mer om Blinkfestivalen

Skrevet av NSSF den 22. mai 2015