Du blir en del av et sterkt team og får muligheter til å påvirke og utvikle en av de mest spennende merkevarene innen idrett og arrangement i Norge, i et lite firma med store ambisjoner.

Mål og forventninger til prosjektleder:

Prosjektleder har det overordnede ansvaret for arrangementet “Holmenkollen Skiskytterfest” som finner sted i Holmenkollen 15. – 18. mars 2018. Prosjektleder skal sørge for at alle ledd i organisasjonen leverer på sine respektive områder.

Prosjektleder har også det overordnede ansvaret for utvikling og oppfølging av selskapets VIP-konsept på alle arrangementer i vår portefølje.

Forventes å kunne samarbeide tett med Det Internasjonale Skiskytterforbundet (IBU), Norges Skiskytterforbund, prosjektgrupper, frivillige ressurser, andre arrangører og samarbeidspartnere

 • Strategisk og operativt ansvar for prosjektet
 • Være en god relasjonsbygger
 • Forventes å videreutvikle allerede eksisterende partnerforhold
 • Ansvarlig for prosjektets faser, prosesser og milepæler
 • Jobber etter, og leverer på, effekt- og resultatmål
 • Kvalitetssikring av prosjektet

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Administrative rutiner og prosesser
 • Styring av prosjektteam
 • Planlegging av prosjekt, fremdriftsplan, og etablering av gjennomføringsstrategi
 • Daglig ledelse og organisering av prosjektet
 • Kvalitetsledelse i prosjektet og prosjektavslutning
 • Kostnadskontroll og budsjettrevisjoner
 • Nettverksplanlegging og planlegging ved bruk av avhengigheter

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Høgskole/universitetsutdanning, fortrinnsvis med ledelse/markedsføring/arrangement som fagfelt
 • Solid erfaring med prosjektledelse
 • God kjennskap til større arrangement, gjerne utendørs
 • Kreativ, positiv og samarbeidsvillig
 • Stor arbeidskapasitet og sterk gjennomføringsevne (NB: overtidsarbeid må påregnes i hektiske perioder)
 • Utadvendt og gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Sterk kommersiell legning, drives av kommersielle mål
 • God forståelse for merkevarebygging og for markedene/kundegruppene vi operer i
 • Ønskelig med kjennskap til, og interesse for, vintersport og idrett

Andre forhold:

Vi i Holmenkollen Skifestival har følgende verdier: stolt, entusiastisk og nyskapende. Vi er i dag 8 ansatte med ulike bakgrunner som jobber tett sammen og har det sosialt og hyggelig på jobb. Det forventes gode relasjoner mot frivillige, som er uunnværlige ressurser i planleggingen og gjennomføringen av arrangementene våre.

Betingelser:

Midlertidig ansettelse, 100% stilling, vikariat ca. 12 måneder. Lønn etter avtale. Stillingen rapporterer til daglig leder.

Søknadsfrist:

Snarest.

Skrevet av NSSF den 15. aug 2017