Oppdatert nasjonalt konkurransereglement

De siste endringer er markert med rødt.

De viktigste endringene er:

  • Stafett Hovedlandsrennet jenter. En stafett for J15 og en stafett for J15/16, hver med 3 etapper.
  • Merking av våpen : Geværet skal kontrolleres og merkes under våpenkontrollen. Kontrollen skal være gjennomført innen samme tidsfrist som kontroll etter innskyting, jf. pkt. 8.5.2.1. Kun utøvere som ikke har deltatt på innskyting kan gjennomføre våpenkontroll etter denne fristen. Våpenkontrollen skal være åpen minst 30 min før start innskyting. Se også pkt. 4.2.2.1.c.
  • For klassene J/G 17-19 er det 45 sekunder tillegg pr. bom på normalprogrammet.
  • Det er forbudt å gjøre bevegelser med geværet som kan bringe andre personer eller utøveren selv i fare, eller bli oppfatta som farlig. Geværmunningen skal være foran framkant av standplassen fra første til siste skudd i serien.
  • Dersom en utøver har treff fra stående stilling på en skive som er feil satt på liggende skal de treffene godkjennes.
  • På stafett, fellesstart, supersprint og gruppestart skal det være 3 korridorer hver med 3 meter bredde og med 3 meter avstand mellom rekkene. Det er tillatt å skøyte helt fra start.
Skrevet av NSSF den 01. des 2014