Forbundstinget valgte følgende styre for perioden 2018-2020:

 

President Erlend Slokvik

Visepresident Sport Gjermund Hol

Visepresident Organisasjon Heidi Skaug

Medlem Tore Rynning-Nielsen

Medlem Bjørn Tore Årevik

Medlem Lisbeth Gederaas

Medlem Arne Horten

 

1.varamedlem Bjørn Jonsson

2.varamedlem Marie Hov

 

Erlend Slokvik kan kontaktes for ytterligere kommentarer på mobil 911 00 034

Skrevet av NSSF den 04. jun 2018