Erlend Slokvik valgt til skiskytterpresident

Norges Skiskytterforbund har i dag valgt Erlend Slokvik som ny president. Slokvik har vært 1. visepresident Sport i styret de siste 8 årene. Tore Bøygard gikk av etter 10 år i presidentrollen i Norges Skiskytterforbund.

– Jeg mener Norges Skiskytterforbund har to hovedutfordringer. På kort sikt er det å ha verdens beste skiskyttere viktig for å tiltrekke oss samarbeidspartnere, noe som er essensielt for vår økonomi. Langsiktig må vi fortsette den gode rekrutteringen og utvikle nye toppløpere. Utdanning av trenere på alle nivåer og anleggsutbygging er viktige elementer her, sier den nyvalgte presidenten.

Forbundstinget valgte følgende styre for i perioden 2016-2018:
President Erlend Slokvik
Visepresident Sport Gjermund Hol
Visepresident Organisasjon Heidi Skaug
Medlem Hans Peter Olsen
Medlem Halvor Flatland
Medlem Lisbeth Gederaas
Medlem Arne Horten 

1.varamedlem Nils Inge Gauthun
2.varamedlem Heidi Hjemli