Målet er at trenerne skal utvikle kunnskap om trening på dette nivået, og bli kjent med de rutiner som gjelder for gjennomføring av trening, internasjonale konkurranser og samlinger i regi av NSSF.
I tillegg til hospiteringen vil det bli gjennomført temabaserte kursdager knyttet til praksis.
Trenerne på kurset blir koblet opp mot en av trenerne for junior/u23/utvikling-landslagene, som vil fungere som sparringspartner/mentor for treneren.

Vi legger vekt på formell kompetanse gjennom idrettsfaglig utdanning og trenerkurs i regi NSSF/NIF/OLT.
I tillegg vil erfaringsbakgrunn som trener tas med i betraktningen. Vi ønsker å rekruttere trenere som er geografisk spredt ut over landet.

Les mer om kurset her.

Søknadsfrist 4.juli 2018

For spørsmål knyttet til kurset, kontakt Knut Kuvås Brevik, mail: knut.kuvasbrevik@skiskyting.no

Skrevet av NSSF den 26. jun 2018