Forhåndsbetaling ved deltakerpåmelding

Nytt av året er at arrangører av DNB cup og Statkraft cup plikter til å ta forhåndsbetaling ved påmelding iht NSSFs konkurransereglementet. I og med at dette er nye rutiner for påmelding for utøvere og klubber har dette forårsaket at mange utøvere ikke har blitt påmeldt i tide til NC i Folldal.

Arrangøren har fått uvanlig mange etteranmeldte utøvere i alle klasser og de jobber nå på spreng for å få mest mulig oppdatert lister.

Kontakt Odd Halgeir Odd Hallgeir Øien, e-post: odhao@online.no – tlf 90789651

Dette gjør at innskytingslister og startlister for normalen kommer 02.12 og for sprinten 03.12. Følg med på arrangørens hjemmeside.

For de som ikke har sjekket om de er påmeldt, oppfordrer vi til å gå inn på hjemmesiden og sjekke og eventuelt ta kontakt med arrangør snarlig.

Arrangøren gjør en stor innsats og yter en god service for at alle utøverne skal få delta i helga, så vi ber om forståelse for at listene kommer til disse tidspunktene.

Videre vil vi oppfordre utøvere og klubber og gjøre seg kjent med forhåndsbetalingssystemet.