Å være mye i fysisk aktivitet fra man er liten gir et godt grunnlag for å kunne gå fort på ski som senior. Det er også viktig at det blir trent på basisferdigheter fra man er ung, altså trening som tar sikte på å utvikle grunnleggende ferdigheter. Treningen skal gi allsidig, grunnleggende aktivitet og ferdighetslæring. Det er veldig bra å utøve flere idretter, og man bør ikke tenke på å spesialisere seg før man er tidligst junior.

Trenere for yngre løpere bør vektlegge det som gir treningsutbytte, motivasjon og actionaktivitet (ikke instruksjon). Fart og variasjon er også momenter man bør vektlegge. I det fysiske arbeidet er det viktig å gå ”trappene”. Ta ett og ett skritt av gangen. For å bli god i en utholdenhetsidrett tar mange år, og de beste skiskytterne er godt voksne. Jo eldre utøverne blir, jo mer kommer de borti spesifikk fysisk trening. 

Det er viktig å ha progresjon fra år til år og gjennom treningsåret. Dette gjelder både innholdet av ulike soner, men også varigheten innad i de ulike sonene. Når man blir eldre er det også viktig å bli bevisst rundt valg av bevegelsesform. Sist, men ikke minst er det å ha riktig intensitet på alle treningsøkter alfa omega – dette er noe som kjennetegner de beste.

Skrevet av NSSF den 24. jan 2013