Gi flyktninger mulighet til å oppleve idrettsglede

Idrettslag som ønsker å bruke idrett som verktøy for å integrere flyktninger er stor. Idrettslag fra hele landet kan søke om å få inntil 25.000 kroner til ulike tiltak. Søknadsfristen er 13. mars.

I februar åpnet Norges idrettsforbund opp for nye søknader til NIFs flyktningfond etter at Den internasjonale olympiske komité, Gjensidigestiftelsen og Kulturdepartementet økte potten til NIFs flyktningfond med over 3 millioner kroner.

Målet med fondet er å gi en meningsfull opplevelse gjennom idrett som aktivitet på mottak for asylsøkende, rekruttere flere medlemmer med minoritetsbakgrunn til idrettslagene som utøvere, trenere og ledere og ikke minst inspirere til inkluderende idrettslag.

Det er fortsatt mulig å søke om penger fra NIFs flyktningfond. 13. mars går søknadsfristen ut. Alle idrettslag som ønsker å sette i gang ulike tiltak for flyktninger kan søke om inntil 25.000 kroner til idrettsaktivitet i mottak eller inkludering i idrettslaget.

Søk her innen 13. mars