Klubber som hadde besøk i forbindelse med 2015 turneen kan også søke om nytt besøk.

Hovedmålet for sommerturneen Spenning i Sikte 2016 er:

  • Øke rekrutteringen
  • Kompetanseheving i skiskytterklubber

Turneen skal gjennomføres som følger:
Turneen vil foregå over to dager: Lørdag og søndag.

Lørdag gjennomføres i sentrum av byen eller tettstedet, dette for å synliggjøre skiskyttersporten. Her vil smøretraileren vare tilstede, samt laserskyting og andre aktiviteter.

Søndag gjennomføres på din klubb sin skiskytterarena/klubbhus. Skiskytterforbundet organiserer en treningsøkt for den aldersgruppen vi blir enige om, og det blir gjennomført temaforedrag i klubbhuset.

Krav til klubben

  • Klubben må stille med 15 frivillige over 15 år, til aktiviteten i by/tettsted lørdag. Klubben lager en flyer med informasjon om klubben og når/hvor og hvordan barn i ditt nærområde kan starte med skiskyting.
  • Stille klubbhus/arena, utøvere, foreldre og trenere til disposisjon søndag.
  • Klubben må gjennomføre en skiskytterskole, 10 kvelder etter NSSF sin mal i etterkant av turnestoppen, samt kurskvelden Rent Idrettslag fra Antidoping Norge.

Samarbeid med Det Frivillige Skyttervesen
Norges Skiskytterforbund og Det Frivillige Skyttervesen har en samarbeidsavtale. Vi ønsker å sette fokus på samarbeid mellom skiskytterklubber og skytterlag om grunnopplæring i skyting.

To av de ti turnestoppene vil bli gjennomført som et samarbeid mellom Det Frivillige Skyttervesen og Norges Skiskytterforbund og det lokale skyttermiljøet og skiskyttermiljøet innenfor et nært geografisk område.

Klubben får en utstyrspakke
Klubbene som får Sommerturneen Spenning i Sikte på besøk får en utstyrspakke til verdi av 60.000 kr til bruk for videre rekrutteringsarbeid.

Du søker på følgende måte:
Fyll ut dette søknadsskjemaet: http://cr7271.customervoice360.com/uc/spenningisikte/

Søknadsfrist er 29.februar 2016 

Behandling av søknaden
Det er NSSFs utviklingskomite som behandler søknadene og bestemmer hvem som skal få turnestoppene sommeren 2016. Klubbene som blir plukket ut vil bli kontaktet for avklaring av dato, tid og sted m.m.

Utviklingskomiteen vil presentere stedene for turneen i 2016 15. mars 2016.

 

Skrevet av NSSF den 11. feb 2016