Formålet med klareringen bygger på at norsk idrett setter utøvernes helse foran prestasjon, samt ønsker sunne og friske utøvere. Helseattesten skal avdekke om utøver har ernæringsutfordringer, spiseforstyrrelse eller om det foreligger andre forhold som er relevant for vurderingen av om utøver er helsemessig skikket til å representere.

Helseattesten består av to deler. Egenerklæring fra utøver og skjema fra en undersøkelse utført av fastlege. Begge delene må være utfylt og signert. Utøveren skal selv fylle ut egenerklæringen og fremvise den til legen i forbindelse med legeundersøkelsen. Dersom utøver er under 16 år skal egenerklæringsskjema også signeres av en foresatt.

Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene. Ved signering av helseattesten legges det til grunn at utøver har avgitt helseopplysningene basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake. Helseopplysningene vil da bli makulert/slettet. Er utøver under 16 år, skal foresatte med-signere.

Alle utøvere (gutter og jenter) som skal vurderes for representasjonsoppgaver i regi av NSSF må avgi helseopplysninger ved å sende inn helseattesten.

I 2016/2017-sesongen gjelder helseklarering for følgende renn:

  1. Junior VM
  2. Junior EM
  3. Senior EM
  4. IBU Cup
  5. World Cup
  6. Senior VM

Praktisk har NSSF for denne sesongen valgt en litt annen ordning enn sist sesong. Det er nå opp til utøverne selv å administrere prosessen. Utøvere som har ambisjoner om å representere Norge internasjonalt i skiskyting må selv laste ned skjemaet fra linken nedenfor, fylle ut egenerklæring samt få utført undersøkelse hos lege. Attesten returneres innen 1. november ferdig utfylt, attestert pr post til adressen som er gitt i skjemaet. Husk riktig porto og avsender bak på konvolutten (NB! Skal ikke sendes som e-post). Mottaker er underlagt reglene i helsepersonelloven og har taushetsplikt.

Helseklareringsskjema

Praktiske spørsmål om helseklareringsordningen rettes til leder av helseteamet i NSSF, Ragnar Hagen på mobil 99514377.

 

 

Skrevet av NSSF den 29. sep 2016