Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) har kommet med et høringssvar til toppidrettsutvalgets rapport om norsk toppidrett. NSSF stiller seg bak dette høringssvaret. NSSF har i tillegg kommet med en egen kommentar til rapporten.

Høringssvar fra SFF

Kommentar til rapporten fra NSSF