Oppmøte tysdag kl. 1200 i kantina ved skulen.

Hospitantane vil få trene saman med elevane ved Stryn VGS tysdag og onsdag. I tillegg vil dei få informasjon om utdanninga.

Stryn vidaregåande skule vil frå 2018 kombinere landslinjetilbodet sitt med:

            -Studiespesialisering

            -bygg og anleggsteknikk

Treningane vil bli parallellagde, slik at elevane ved dei to utdanningsprogramma trenar saman.

Program for samlinga:

Tysdag:

1200 oppmøte Stryn VGS

1245 Informasjon om utdanninga

1400 avreise treningsøkt på Ullsheim v/ Anders Vonheim og Hans Martin Gjedrem

1630 Retur Stryn VGS

1630 > Middag i kantina og sosiale aktivitetar

Onsdag:

0900 Avreise trening Ullsheim

1145 Avreise frå Ullsheim

1200 Mat

1245 Samling avslutta (evt 1215 for dei som skal nå buss)

 

Det vil bli lagt opp til overnatting på skulen, for dei som treng det. Om ein ynskjer andre overnattingsfasilitetar, ta kontakt.

 

Påmelding innan fredag 10.februar.

Velkomne på samling

 

Beste helsing

 

Anders Vonheim                                                               Hans Martin Gjedrem

Anders.vonheim@sfj.no                                                hans.martin.gjedrem@sfj.nom

mob: 91859101    mob: 46451551                                                           

                                     

Skrevet av NSSF den 26. jan 2018