OSSK inviterer til høstmøte i Karidalen mandag 18.10-21 kl 19.00-21.00, vedlagt finnes innkalling å forslag til terminliste.

https://skiskyting.no/wp-content/uploads/2021/10/Hostmote-Innkalling-18-okt-2021-OSSK.docx

https://skiskyting.no/wp-content/uploads/2021/10/Terminliste-2021-2022-med-kretsrennGullsport-OSSK.xlsx

Skrevet av Hans Tronrud den 14. okt 2021