Tilskuddsordningen ”spillemidler til utstyr ” fortsetter i 2013. Ordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og har vart siden 2003. Totalt har ca. 137 millioner kroner blitt gitt i tilskudd til utstyr i klubber og barneidrettsskoler.

Det kan søkes støtte til utstyr som er innkjøpt fra 1. januar i søknadsåret.

Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett. For skiskyting kan man søke støtte til følgende utstyr:

  • Rekrutteringsvåpen (med futtural)
  • Våpenskap
  • Skytematter
  • Skivekikkert
  • Skytestøtte for nybegynnere
  • Tidtakningsutstyr med elektroniske brikker
  • Laservåpen for blinde og svaksynte
  • Selvanvisere
  • Kulefanger
  • Rulleski til rekruttering – klubbpakke minimum 6 par

Idrettsskoler kan søke om utstyr til bruk i idrettsskolen.

Mer info om spillemidler til utstyr

 

Skrevet av NSSF den 21. okt 2013