Husk våpenmerke

Alle løpere fra 13 år og eldre må ha DNB våpenmerke på børsa.

Våpenmerket skal plasseres fra avtrekksbøylen og fremover, Se bildet over for hvor merket skal plasseres.

Hvis det er klubber som trenger DNB våpenmerker, send en e-post til nssf@skiskyting.no med hvor mange merker din klubb trenger og hvilken adresse det skal sendes til.

DNB våpenmerke.png