Alle idrettslag i Norge har mottatt e-post fra Norges idrettsforbund vedr Idrettsregistreringen 2015.

Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike økonomiske støtteordninger (lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler etc). Videre er tallene fra idrettsregistreringen grunnlag for statistikker om og for idretten. 

Fristen må overholdes
Rapportering til NIF er et krav til samtlige idrettslag. Fristen er 31. januar kl. 24.00.

Unnlater idrettslaget å gjøre dette kan idrettslaget gå glipp av tilskudd og i ytterste konsekvens kan idrettslaget miste sitt medlemskap i NIF og i tilknyttede særforbund jf. NIFs lov § 10-2.

Hvem skal svare?
Styret i idrettslaget er ansvarlig for at det rapporteres korrekte data. Det er imidlertid naturlig at registreringen utføres av den som er ansvarlig for medlemsoversikten i idrettslaget.

Hvis du har problem med registreringen som veiledningene ikke svarer på, kan du kontakte NIFs IT-support på e-post: ir@idrettsforbundet.no eller telefon 03615 (åpent 08:00 – 20:00 hverdager).

NIFs nyutviklede medlemsadministrasjon, KlubbAdmin, forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer og er enkel å bruke. KlubbAdmin vil på sikt erstatte dagens løsning for den årlige «Idrettsregistreringen».

Mer informasjon om Idrettsregistreringen

Skrevet av NSSF den 08. jan 2015