PÅMELDING TIL STAFETT
Alle kretser må melde inn til NSSF hvor mange utøvere som ønsker å gå NM senior stafett.
En lagleder pr. krets sender inn til vegar.rolfsrud@skiskyting.no innen 28. mars kl.23:59 hvor mange utøvere i kretsen som ønsker å gå NM stafett kvinner og NM stafett menn.
Fordelingen av antall lag blir offentliggjort på arrangørens hjemmesiden tirsdag 29. mars innen kl. 12:00. Vi kommer til å ta opp igjen stafettfordeling på lagledermøte onsdag 30. mars for en siste justering. Navnepåmelding til stafett blir åpnet rett etter dette lagledermøte.
Arrangørens hjemmeside 

INFO OM HVEM SOM FÅR DELTA
FREDAG
Alle utøvere (senior, junior og ungdom) får delta på sprinten, med unntak av de løperne i K/M 17- 18 år som deltar på Statkraft Junior Cup finale. Det er ikke tillatt å gå flere enn én skiskytterkonkurranse pr. konkurransedag jamfør §1.4.1

LØRDAG
Ihht reglementet §12.6.1 …i jaktstart er maks startende likt antall disponible skiver x 2. På Dombås er det 30 skiver tilgjengelig, det betyr maks antall startende er 60 stk. Løpere i K/M 19 år og 20-21 år som deltar på Statkraft Junior Cup finale, kan kun gå denne finalen. Løper som velger å avstå fra å delta på finalen, kan delta på jaktstarten, hvis de er kvalifisert for det. Det er ikke tillatt å gå flere enn én skiskytterkonkurranse pr. konkurransedag jamfør §1.4.1 

SØNDAG Ihht reglementet § 12.6.1 For NM senior fellesstart er det deltakerbegrensning (maks startende er antall disponible skiver x 2). Kriteriene for hvem som får gå fellesstarten er som følger:
I NM, NC og direktesendte TV-renn settes startrekkefølgen opp av NSSF. De beste rangerte løperne skal starte i første pulje. I rangeringen teller først internasjonale resultater i inneværende sesong…, deretter NC eller evt resultater i renn dagen før. Hvis noen ikke har poeng eller plasseringer som gjør rangering mulig, skal disse trekkes til slutt. Ved DNB Cup 1 og NM senior har NSSF inntil tre frikort hvor man kan rangere utøvere inn blant de 30 første i fellesstarten.
Teknisk komité har vedtatt følgende kriterier utover det som står i reglementet: Etter at kriteriene ovenfor er oppfulgt, så skal de seniorløperne som verken har NC resultater eller resultater dagen før rangeres før klassen 20-21 år. Deretter får løpere i klassen 19 år tilbudet om å gå, deretter 18 år og til slutt 17 år. Det vil kun være én fellesstart for kvinner og én fellesstart for menn med inntil 60 startende. 

ANNEN INFO
De som melder seg på og ikke får gå NM jaktstart og NM fellesstart, blir ikke fakturert for dette.
Vi minner om at påmeldingsfristen er mandag 28. mars kl.23:59, det er ikke anledning til etteranmelding. Alle som ønsker å gå jaktstarten, må også melde seg på til denne øvelsen.

Spørsmål rettes til vegar.rolfsrud@skiskyting.no

 

Skrevet av NSSF den 15. mar 2016