Ny mal på samarbeidsavtale for kommersielle team ble gjeldene fra og med sesongen 2017/18.  

Nye team som opprettes for sesongen 2018/19:
Dere setter inn teamnavn og fylle inn i malen slik at den tilpasses det enkelte team i forhold til styringsgruppe, fordeling av rettigheter mellom klubb og team etc. 
Avtalen må være signert av alle parter, og forevist forbundet før avtalen er gyldig.
Les “Følgebrev” for 2018. For at teamet skal få tildelt akkrediteringsvester, samt navnet bak klubb på start- og resultatliste, må avtalen være signert innen 1. juni 2018.
Alle team får to akkrediteringsvester til lagledere, uavhengig av antall utøvere på teamet. Akkrediteringsvestene blir delt ut på nasjonale arrangement.

Eksisterende team
Fyll ut vedlegg nr 1 og evt vedlegg nr 2 (hvis det er nye klubber ift utøvere på teamet) og send inn til NSSF innen 11.mai
I tillegg må teamene fylle ut et vedlegg nr 3.   (Dette gjelder kun for team som har gyldig avtale. Vedlegg 3 ligger fom sesongen 2018/19 i ny mal for standardavtale kommersielle team)

Signert avtale sendes til Rakel Rauntun, generalsekretær i NSSF: rakel.rauntun@skiskyting.no

Her finner du mal til standardavtalen og følgebrev for 2018 

Spørsmål vedrørende avtalen kan rettes til generalsekretær i NSSF Rakel Rauntun: rakel.rauntun@skiskyting.no

Skrevet av NSSF den 25. apr 2018