Her vil det bli informert om uttakskriterier for sesongen 2019/20 og hvilke krav som stilles til løperne ved representasjon. NSSF vil for sesongen 2019/20 videreføre ordningen fra foregående sesonger med helseklarering av alle utøvere som skal representere Norge internasjonalt. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom flere særforbund og Sunn Idrett. Formålet med klareringen bygger på at norsk idrett setter utøvernes helse foran prestasjon, samt ønsker sunne og friske utøvere. I tillegg krever nå IBU at alle som skal delta i konkurranser i regi av IBU må gjennomføre antidoping e-læringsprogram. Det vil si at alle som har ambisjoner om å representere Norge må gjennomføre «Ren utøver» før sesongen og ha diplom klar for innsendelse ved et eventuelt uttak.

Skiskytterforbundets verdier «Begeistrende, samlende og nytenkende» stiller krav til oss som reiser rundt på renn. Vi skal sammen skape gode opplevelser og være åpne og ærlige for å fortsatt skape godt samhold og fellesskap. I tillegg skal vi tenke nytt og i den forbindelse er det fint å få kreative innspill fra salen. Hvordan forholder vi oss til dette og hvordan kan vi sammen fortsette å bygge dette gode fellesskapet i norsk skiskyting.

Spørsmål eller innspill både før og etter møtet kan rettes:
Harri Luchsinger
E-post: harri.luchsinger@skiskyting.no 
Telefon: 978 99 716

Skrevet av NSSF den 19. sep 2019