Formålet med klareringen bygger på at Norsk idrett setter utøvernes helse foran prestasjon, og ønsker sunne og friske utøvere. Helseattesten skal avdekke om utøver har ernæringsutfordringer, spiseforstyrrelse eller om det foreligger andre forhold som er relevant for vurderingen av om utøver er helsemessig skikket til å representere.

Helseattesten består av to deler. Egenerklæring fra utøver og skjema fra en undersøkelse utført av fastlege. Begge delene må være utfylt og signert. Utøveren skal selv fylle ut egenerklæringen og fremvise den til legen i forbindelse med legeundersøkelsen. Dersom utøver er under 16 år skal egenerklæringsskjema også signeres av en foresatt.

Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene. Ved signering av helseattesten legges det til grunn at utøver har avgitt helseopplysningene basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake. Helseopplysningene vil da bli makulert/slettet. Er utøver under 16 år, skal foresatte med-signere.

Alle utøvere (gutter og jenter) som skal vurderes for representasjonsoppgaver i regi av NSSF må avgi helseopplysninger ved å sende inn helseattesten.

I 2016 sesongen gjelder helseklarering for følgende renn:

1. YOG

2. Junior VM

3. EM

4. IBU Cup

5. World Cup

6. Senior VM

Praktisk har NSSF for denne sesongen valgt å sende ut informasjon om helseklarering til de som pr nå vurderes å være aktuelle for representasjon. Disse blir valgt ut på bakgrunn av resultater fra sist sesong og første Norgescup denne sesongen. Om andre utøvere blir aktuelle på bakgrunn av prestasjoner denne sesongen vil informasjon om helseklarering bli sendt ut fortløpende. Informasjonen blir sendt ut pr e-post, der selve helseattesten som også inkluderer informasjonsskriv, blir lagt ved.

I forbindelse med klarering til Junior VM blir e-post med helseskjema sendt ut senest onsdag 16. desember til e-postadressen som er registrert ved innbetaling av lisens.

Helseattesten skal returneres pr post eller leveres personlig til den adresse og innen den frist som er fastsatt på infoskrivet som følger med (side 1/3 i helseattestdokumentet). Mottaker er underlagt reglene i helsepersonelloven og har taushetsplikt.

Praktiske spørsmål om helseklareringsordningen rettes til helsekoordinator i NSSF Ragnar Hagen på mobil 99514377.

 

Skrevet av NSSF den 10. des 2015