• Påmelding: send navn, e-postadresse, og klubb til adc@trysil.com
  • Link til møtet på Teams finner du her: Klikk her for å bli med på møtet
  • To representanter fra hver klubb har forslagsrett og stemmerett på Kretstinget. Husk fullmakt dersom du ikke er leder i klubben.

Dokumenter til møtet

1. Saksliste

2. Årsmelding

3. Regnskap 2020

4. Årsplan

5. Budsjett

6. Fastsette kontingent

7. Lov for HSSK

8. Valgkomiteens innstilling 2021

Skrevet av Anne Dorte Carlson den 25. apr 2021