Innkalling til kretsting i Hedmark 26.05.2021

Styret inviterer alle skiskytterklubbene i Hedmark til Kretsting onsdag 26. mai kl. 19.00. Av hensyn til Covid-19 har styret besluttet at møtet gjennomføres digitalt på Teams.

Påmelding til Kretstinget gjør du ved å sende navn, e-postadresse, og klubb til adc@trysil.com

Link til møtet på Teams finner du her: Klikk her for å bli med på møtet

  • To representanter fra hver klubb har forslagsrett og stemmerett på Kretstinget. Klubbenes styre oppnevner representanter til Kretstinget dersom dette ikke er leder i klubben. Husk fullmakt.
  • Alle påmeldte vil få tilsendt saksliste med tilhørende saksdokumenter 1 uke før møtet. I tillegg legges informasjon ut på kretsens webside https://skiskyting.no/krets/hedmark-ssk/
  • Styret, klubbene og valgkomiteen kan fremme saker for Kretstinget. Saker som ønskes fremmet må oversendes styret senest 12. mai på e-post adc@trysil.com.

Program etter ordinære Kretstingsaker:

  • Roar Mangset orienterer om Team Woodcon
  • Mathea Tofte informere fra styret i Norges skiskytterforbund
  • Utdeling av påskjønnelse til utøvere med medaljeplass på nasjonale renn

Vel møtt!