På grunn av en regnefeil er det nå blitt foretatt en justering på de kvotene som ble publisert mandag. Den eneste endringen er for jenter region Midt og Øst.

Regionskvotene for årets Statkraft Young Star ser slik ut:

  Jenter Gutter
Sør 2 2
Øst 14 19
Vest 4 2
Midt 6 5
Nord 4 2

Landsdelene tildeles en kvote beregnet slik:

  1. Resultater for de 15 beste i HL 2014 klasse 15 og 16 år. Sammenlagt plassiffer normal og sprint. 15- og 16-åringene rangeres samlet (uavhengig av klasse). Hvis likt plassiffer teller samlet løpstid.
  2. Antall lisenser i klasse 15 og 16 år i sesongen 2013/14 pr 23. februar 2014. Regionene får tildelt inntil 15 plasser beregnet etter prosentvis antall lisenser.
  3. Alle regioner skal ha med minst 2 løpere både for gutter og jenter. Hvis ikke alle regioner har fått med totalt 2 løpere for hvert kjønn etter beregningen i pkt.1 og 2, skal de få tildelt plass på bekostning av tildelte lisensplasser (pkt 2).

Det er 60 utøvere, 30 gutter og 30 jenter, som kvalifiseres for konkurransen.

Du finner mer informasjon om uttakskriterier her

Her finner du oversikt over kvalifiseringsrennene og kvalifiserte utøvere

Utfyllende informasjon om Statkraft Young Star 2014 vil komme i begynnelsen av mars.

 

Skrevet av NSSF den 24. feb 2014