Tester for å danne grunnlag for utviklingstrapp og avdekke framgang gjennom treningsperioden.

Skrevet av NSSF den 31. jan 2013