Profiling Coaches of Norway” (ProCoN) er en spørreundersøkelse som gjennomføres av Høgskolen i Innlandet og Norges Idrettsforbund og olympiske -og paralympiske komité (NIF). Målet med spørreundersøkelsen er å få bedre kunnskap om alle trenere i alle særforbund, i Norge. Bakgrunnen for undersøkelsen er et ønske fra NIF og særforbundenene om et bedre tilbud for norsk idrett, og en lettere måte å tilrettelegge trenerutvikling som samsvarer med behovene i idretts-Norge. Prosjektet forventes å stå ferdig høsten 2018, og resultatet vil være med å forsterke Trenerløypa. 

Dette er en unik mulighet for alle trenere til å påvirke fremtidig trenerpraksis. Derfor ønsker Skiskytterforbundet at alle trenere tilknyttet forbundet skal gjennomføre undersøkelsen, og bidra med erfaringer og kunnskap – både som trener og utøver. 
En egen invitasjon til deltagelse i undersøkelsen blir i disse dager sendt ut til flere tusen trenere via e-post. E-mail adressene har Høgskolen i Innlandet fått fra særforbundene, formidlet via NIF. For de som ikke mottar denne, er deltagelse mulig ved å følge en lenke som vil bli delt via sosiale medier senere.
NSSF oppfordrer alle nåværende og tidligere trenere på alle nivå til å delta i undersøkelsen! 
Skrevet av NSSF den 04. sep 2017