Kjell Kr. Rikes minnepokal

9. mai 2016 gjorde forbundsstyret et vedtak med en endring av kriterier vedrørende Kjell Kr. Rikes minnepokal som deles ut på hvert NM senior.

Følgende endring av kriterier ble gjort:

Kjell Kr. Rikes minnepokal skal deles ut til den løperen som har best treffprosent på NM senior sprint, jaktstart og fellesstart, uavhengig av kjønn. Dersom flere har lik treffprosent skal minnepokalen tildeles den med best plassiffer. Ved likt plassiffer tildeles det to minnepokaler.