Følgende endring av kriterier ble gjort:

Kjell Kr. Rikes minnepokal skal deles ut til den løperen som har best treffprosent på NM senior sprint, jaktstart og fellesstart, uavhengig av kjønn. Dersom flere har lik treffprosent skal minnepokalen tildeles den med best plassiffer. Ved likt plassiffer tildeles det to minnepokaler.

Skrevet av NSSF den 15. aug 2016