Idrettens Forsikringssenter tilbyr:

  • Markedets beste priser (har til nå oppnådd gjennomsnittlig besparelse på over 30%)
  • Skreddersydde forsikringsdekninger for idretten = Klubbforsikring
  • Dekker alle lovpålagte forsikringer, samt underslagsforsikring som er påbudt av NIF
  • Avtalt fortjenestemargin. Overskuddet tilbakeføres idretten og den enkelte klubb/idrettslag
  • Idretten administrerer sine egne forsikringer via Idrettens Forsikringssenter, og har fullt innsyn
  • Enkelt å bestille og trygghet for å være tilstrekkelig forsikret
  • Assistanse ved skadeoppgjør – Idrettens Forsikringssenter ivaretar klubbens interesser

Dersom din klubb eller idrettslag har behov for å gjennomgå egne forsikringsdekninger og forsikringsbehov, anbefaler Norges Skiskytterforbund dere å se nærmere på dette tilbudet.

Les mer om Idrettens Forsikringssenter her

Ta kontakt med Idrettens Forsikringssenter for et uforpliktende tilbud

 

Skrevet av NSSF den 22. nov 2016