Av: Åshild Sporsheim

Klubbutvikling er alle tiltak, prosesser, kurs osv klubben gjennomfører som gjør at klubben utvikler seg fra dagens situasjon til en fremtidig bedret/ønsket situasjon. Norges skiskytterforbund har sin langtidsplan lagt til rette for at klubber og kretser skal få mulighet til å gjennomføre «startmøte», som er en del av klubbutvikling. Et startmøte en prosess for å bevisstgjøre, igangsette tiltak og sikre fremdrift i klubben/kretsen. Vi analysere først nå-situasjonen i klubben/kretser, så definerer vi noen fokusområder og finner ut hvor vi skal sette inn tiltakene. Tilslutt lages det framdriftsplaner på de tiltakene som ble bestemt, hvordan gjennomføre, tidsfrister og ansvar .Et startmøte tar 3-4 timer og vi går igjennom ulike deler som hører til en klubb og krets; anlegg, aktivitetstilbud, arrangement, ledelse, trenere og organisasjon.

Årets klubbutviklingssesong startet tidlig i mai med «Tour de Finnmark». Jeg skulle besøke alle klubbene i Finnmark på 9 dager. Turen startet i Båtsfjord der det var stort oppmøte av både barn, ungdom og voksne. Generelt kan man si at det var stor entusiasme i alle klubbene og vi fikk laget noen fine tiltaksplaner til alle skiskytterklubbene. Båtsfjord viste seg fra en fantastisk side med sol og stille sjø. I tillegg til møte, vart det også tid til å utforske treningsmulighetene og se skiskytteranlegget.

Finnmark 1.jpgNoen av deltakerne på møtet i Båtsfjord Sportsklubb – skiskyting

Dagen etter gikk reisen videre til Tana med buss over Båtsfjordfjellet. Når jeg ankom Tana, ble jeg tatt med for å se blant annet skiskytteranlegget, klubbhuset, innendørs skytebane av Otto, klubbens leder. Det ble også en mulighet til å teste ut Tanas skiløyper, fantastisk vær og skareføre. Om kvelden kjørte vi et klubbutviklingsmøte i «Lavoen» (klubbhuset).

Finnmark 2.jpgFinnmark 3.jpgDeltakerne i Tana skiskytterlag og leder Otto foran Tanas skiskytteranlegg

Ferden videre gikk så til Kjøllefjord og IL Nordkyn verdens nordligste skiskytterklubb. Jeg fikk sett mye på turen over Ifjordfjellet og utover på Nordkinnhalvøya. I Kjøllefjord hadde Arne Rasmussen ordnet det slik at jeg fikk lov til å være med i Rigg utpå havet for å borde folk som skulle på Hurtigruten, tilberedelse og smaking av kongekrabbe og andre gode sjøretter, fjelltur på Mehamnfjellet, se på anleggene skiskytterne i Nordkyn benytter seg av. Og ikke minst et vellykket klubbutviklingsmøte.

Finnmark 4.jpgFinnmark 6.jpgTil venstre: Deltakerne på møte i Kjøllefjord. Til høyre: Arne, kretsleder, nyter solen på Mehamnsfjellet

Reisen gikk så videre til Hammerfest, skiklubb – skiskyting. Her så jeg litt av anlegget og vi hadde en godt møte i klubbhuset ved skiskytteranlegget med både små og store.

Finnmark 7.jpgFinnmark 8.jpgIvrig gjeng i Hammerfest. Alle deltakerne foran klubbhuset i Hammerfest

Etter Hammerfest bar det videre til Alta for å ha to møter hos henholdsvis Bossekop UL skiskyting og Alta skiskytterlag. Begge klubbene benytter seg av et flott anlegg på Kaiskuru. Oppsummert vil jeg si at det er veldig mye positiv som skjer i alle klubbene i Finnmark og jeg gleder meg til å komme tilbake en gang etter nyttår for å se hvordan det har gått med tiltakene.

Finnmark 9.jpgFinnmark 10.jpgTil venstre:Alta skiskytterlag hadde avslutning den dagen jeg var på besøk, mange unge var tilstede for å få premier og avslutte sesongen med pizza, kake og frukt. Til høyre: fra startmøte i Bossekop UL – skiskyting. Mange engasjerte deltakere!

Runar Mikalsen, leder Ski/Skiskyting, Båtsfjord Sportsklubb, var veldig fornøyd med besøket. -Synes opplegget med klubbutviklingskveld var kjempebra. Fint måte å få silt ut de områdene vi bør ta tak i og hvilke områder vi kan si oss fornøyd med men alikevell må vedlikeholde. I Båtsfjord er vi nå bar en måned etter i gang med flere av de punktene som kom frem på det møtet. Det blir trenerkurs til høsten og vi er i gang med å søke om arealer for nye traseèr til kompaktanlegg rundt stadion. Klubbutviklingskvelden har nok fungert som spark bak for å ta klubben videre. Vi i Klubben synes også det var nyttig å ha en del av barna der da det er de som er brukere av klubben og de hadde stort sett samme synspunkt som de voksne.Håper vi sees igjen til videre kurs senere.

NSSF har fem veiledere som ønsker å komme på besøk til din klubb eller krets! Ta kontakt med ashild.sporsheim@skiskyting.no hvis du/dere er interessert.

 

Skrevet av NSSF den 05. jun 2013