Seminaret er i år lagt til Hurdalsjøen hotell og konferansesenter 27.-29. september 2013.  Seminaret gir formell etterutdanning på trener-2 nivå.
 
Hovedfokuset er trenerrollen og utfordringer ved trening av unge utøvere (15-20 år), med spesielt fokus på jenter. I tillegg til interessante foredrag vil det bli god anledning til erfaringsutveksling og diskusjoner, rom for fysisk aktivitet og avslapping i naturskjønne omgivelser.
 
Vi har valgt å invitere spesielt kvinnelige trenere. Vi vet at andelen kvinnelige trenerne synker med økende alder og nivå på utøverne i idrettene våre. Jo lenger ut i trenerløypa vi beveger oss, desto færre kvinnelige trenere er deltakere på kurs og seminarer. Dette ønsker vi å gjøre noe med samtidig som vi ønsker å tilby noe ekstra til de kvinnelige trenerne som faktisk finnes der ute.

Tilbakemeldingene fra fjorårets deltakere var udelt positive og det var ønske om å følge opp med tilsvarende seminar for kvinner i år, noe vi nå gjør.
 
Vi har lagt vekt på et godt faglig program med aktuelle tema og erfarende foredragsholdere. Vi har også i år vært heldige å få med Liv Hemmestad som er fagansvarlig coach i Olympiatoppen. I tillegg har vi fått med vår tidligere kvinnelige topputøver i skiskyting, Liv Grete Skjelbreid-Poiree. Ernæringsfysiolog i Sunn jenteidrett, Kristin B. Lundestad og tidligere topputøver i langrenn og orientering, Ingunn Hultgreen Weltzien, er også bidragsytere på seminaret.
 
Påmelding
Påmelding fra 20. mai. Det er begrenset antall plasser (maksimalt 40 deltakere). Målgruppen er først og fremst kvinnelige trenere med Trener 2-kompetanse (eller som kan dokumentere tilsvarende) i idrettene langrenn, skiskyting, friidrett og orientering.

Pris: 1500,- per deltaker
 
Påmelding gjøres her
 
Fullstendig innbydelse

Har du spørsmål om kompetansesamlingen, ta kontakt med aktivitetskonsulent Åshild Sporsheim: ashild.sporsheim@skiskyting.no
 
Program (kortversjon):

Fredag
18.00     Åpning
              Foredrag v/Liv Grete Skjeldbrei-Poiree: «Veien til mål»
20.00     Middag, sosial samling
 
Lørdag
09.00     Fellesaktivitet i sal – Pilates v/ Kristin B Lundestad
10.30     Case – gruppediskusjoner knyttet til temaene
12.00     Lunsj
13.00     Foredrag v/ Liv hemmestad: Trening – helse – trivsel.  Teamprosesser og utøver-trenerrelasjoner.
15.45     Foredrag v/ Ingunn H. Weltzien: Min historie fra ikke fungerende utøver til «friskmeldt»
17.45     Gøy med uteaktivitet  v/ forbundene
19.00     Middag, sosial samling
 
Søndag
09.00     Foredrag v/ Kristin B Lundestad: Prestasjonsernæring for unge utøvere
10.30     Case-gruppediskusjoner knyttet til tema
11.30     Avslutning og oppsummering
12.00     Lunsj

Skrevet av NSSF den 06. mai 2013