Oppdateringer i reglementet er markert med kursiv og rød tekst.

Her finner du konkurransereglementet for kommende sesong

Skrevet av NSSF den 13. jul 2015