Kontaktinfo til utøvere i Trondheim

Vi ønsker å samle inn kontaktinformasjon til alle aktive eldre juniorer og seniorer som bor i Trondheim, og som er ferdige på videregående skole.

Vi ønsker å gi litt info rundt bruk av anlegget i Granåsen, og veiledning om hvordan det fungerer.

Derfor ber vi dem det gjelder fylle ut kontaktinformasjon i dette skjemaet