NIF inviterte, i brev av 19.03.2012, alle særforbund til å komme med forslag på aktuelle prosjekter. Idrettstyret har gjort sin vurdering basert på kriterier fastsatt av KUD, særforbundenes innspill, en helhetsvurdering av anleggsbehovet og en vurdering av hvor raskt aktuelle prosjekter kan realiseres.

Idrettstyrets innstilling er som følger:

Norges Gymnastikk- og Turnforbund – 4 millioner kroner
Norges Friidrettsforbund – 10 millioner kroner
Norges Rytterforbund – 4 millioner kroner
Norges Skiforbund – 2 millioner kroner
Norges Skiskytterforbund – 6 millioner kroner
Norges Svømmeforbund – 4 millioner kroner
Totalt 30 millioner kroner

Det er Kulturdepartementet som foretar den endelige tildeling til de aktuelle prosjektene etter en dialog med NIF og angjeldende særforbund.

Skrevet av NSSF den 15. mar 2013