Her får dere en oversikt over hva klubbutviklingskurs er. Det er IKKE bare et tilbud til nye klubber (noe navnet kan tilsi), men et tilbud for alle klubber og kretser uavhengig av ”alder”.

NSSF håper dette er noe som kan være interessant for de fleste.

Klubbutvikling/kretsutvikling = startmøte

Målsetting:
Styrke klubbutvikling og forbedre klubbdrift hvor resultatet skal bli et bedre aktivitetstilbud. Informasjon skal samordnes og klubben skal gjennom prosesser guides og stimuleres til å utvikle seg enten organisatorisk eller idrettsfaglig iht klubbens egne ambisjoner.

Forbundet skaffer klubbveileder for å bistå og analysere ståstedet og definere handlinger som er nødvendig ut ifra klubbens behov.

Målgruppe:
Resurspersoner i klubben/kretsen.
(styret, personer som har verv, trenere, kreative personer, aktive utøvere, foreldre , TD`er med flere.)

Maks 30 deltakere, minimum 8 deltakere

Klubben/kretsen må ordne med:
Aktuelle deltakere
Rom å være i
Bespisning, kaffe med bit og/eller enkel lunsj

Kostnad:
Forbundet dekker utgifter til veileder innenfor vedtatt budsjett. Utover dette betales det en egenandel, men det kan være mulig å få dekket noe av kretsutviklingsmidler.

Her gjelder det å være først til mølla!

Møtet varer i 3 – 4 timer, sett av fire timer (man kan bli ferdige tidligere).

Klubben/kretsen sitter igjen med en ferdig utfylt plan for gode utviklingstiltak i klubb/krets.

Interesserte klubber og kretser kan ta kontakt med aktivitetskonsulent Åshild Sporsheim på e-post ashild.sporsheim@skiskyting.no eller mobil 99 70 37 52.

 

Skrevet av NSSF den 31. jan 2013